Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/186
Titel: Організація діяльності соціологічних служб
Sonstige Titel: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Autoren: Калашнікова, Л. В.
Stichwörter: навчальний посібник
посібник
соціологічні служби
соціологічні центри
самостійна робота студентів
соціолог
соціальний працівник
соціологічні дослідження
соціологічна наука
соціологічні служби в Україні
менеджмент соціологічної служби
Erscheinungsdatum: 2018
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Цей навчальний посібник є спробою системного викладу загальних відомостей щодо становлення й функціонування провідних світових та вітчизняних соціологічних установ. Автором акцентовано аналізуються проблеми, що виникають у процесі роботи аналітикодослідницьких соціологічних центрів під час організації та проведення емпіричних соціологічних досліджень. У роботі представлено тексти лекцій, а також програму вивчення курсу (теми і зміст практичних занять; запитання і завдання для самоконтролю; методичні вказівки щодо написання есе, тез доповідей, рецензій та рефератів; запитання до заліку). Навчальний посібник стане корисним студентам, що опановують професії соціолога, соціального працівника, менеджера соціального управління, а також викладачам, науковцям, аспірантам, керівникам організацій, потенційним замовникам соціологічних досліджень і всім, хто цікавиться актуальними проблемами сучасного соціологічного знання.
Beschreibung: Калашнікова Л. В. Організація діяльності соціологічних служб : навч. посіб. для студентівВНЗ / Л. В. Калашнікова. – 2-е вид., доповн. і перероб. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. – 216 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/186
ISBN: 978-966-336-353-0
Enthalten in den Sammlungen:Навчально-методичні видання Факультету політичних наукAlle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.