Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/165
Title: Державне управління (Основи теорії державного управління)
Other Titles: навчальний посібник у 3 ч. Ч. 1. Основи теорії державного управління
Authors: Євтушенко, О. Н.
Андріяш, В. І.
Штирьов, О. М.
Keywords: навчальний посібник
посібник
державне управління
теорія державного управління
місцеве самоврядування
державна влада
управлінська діяльність
Issue Date: 2013
Publisher: ЧДУ ім. Петра Могили
Abstract: Навчальний посібник «Державне управління» (Основи теорії державного управління) зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби та магістрів за спеціальністю «Місцеве самоврядування». В даному навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні проблеми державного управління як самостійної галузі наукового знання. У ньому в єдиній логіці представлено базові категорії науки державного управління, її основні закони, принципи та функції й обґрунтована система керуючого впливу в єдності всіх її компонентів, дана характеристика всіх циклів управлінської діяльності та всіх її суб’єктів, від яких насамперед залежить ефективність управлінської праці. До складу навчального посібника входять також запитання для самоконтролю, матеріали для семінарських занять, тестові завдання, теми рефератів, словник основних термінів і список літератури. Навчальний посібник «Державне управління» (Основи теорії державного управління) призначений для слухачів магістратури Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили зі спеціальності «державна служба» та «місцеве самоврядування», студентів факультету політичних наук, науковців, викладачів, що спеціалізуються в області державного управління, державних службовців.
Description: Євтушенко О. Н. Державне управління (Основи теорії державного управління) : навч посіб. у 3 ч. Ч. 1. Основи теорії державного управління / О. Н. Євтушенко, В. І. Андріяш, О. М. Штирьов. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 268 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/165
ISSN: 978-966-336-273-1
978-966-336-278-6.
Appears in Collections:Навчально-методичні видання Навчально-наукового інституту публічного управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Євтушенко-О.-Н.-Державне-управління.-Ч.-1.doc5.99 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.