Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/157
Title: Державна етнополітика України в умовах глобалізації
Other Titles: монографія
Authors: Андріяш, В. І.
Keywords: монографія
етнополітика
етнополітика України
етнополітичні процеси
державна влада
місцеве самоврядування
поліетнічне суспільство
етнічна політика
етнонаціональна політика
Issue Date: 2013
Publisher: ЧДУ ім. Петра Могили
Abstract: У монографії досліджується державна етнополітика, її особливості в Україні в умовах глобалізації. Аналізуються перспективи розвитку етнополітичних процесів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Подано наукове обґрунтування особливостей практик політико-правового регулювання етнополітичних процесів, які були б адекватні сучасним соціокультурним реаліям та сприяли б зміцненню стабільності українського поліетнічного суспільства, забезпеченню національно-державних інтересів України в умовах глобалізації. Положення, викладені в монографії, можуть бути застосовані в практичній роботі органів державної влади й місцевого самоврядування, у роботі з вдосконалення законодавства, яке регулює етнонаціональні відносини, при підготовці різного роду загальнодержавних програм, налагодження чіткої координації діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування в питаннях етнополітичного розвитку та вдосконалення механізму управління етнонаціональними процесами як на державному, так і на регіональному рівнях.
Description: Андріяш В. І. Державна етнополітика України в умовах глобалізації : монографія / В.І. Андріяш ; Чорном. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 328 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/157
ISBN: 978-966-336-281-6
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра МогилиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.