Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/151
Title: Основи загальної мікробіології
Other Titles: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Authors: Лебідь, С. Г.
Федорович, Т. Г.
Keywords: Методична серія
методичні рекомендації
лабораторні роботи
мікробіологія
мікробіологічні дослідження
студенти екологічних спеціальностей
Issue Date: 2013
Publisher: ЧДУ ім. Петра Могили
Series/Report no.: Методична серія;випуск 203
Abstract: Методичні рекомендації присвячено питанням організації лабораторних робіт із мікробіології для студентів екологічних спеціальностей. Детально розглянуто методику проведення відповідних мікробіологічних досліджень, зокрема подано інструкції, користуючись якими, студенти можуть планомірно організувати свою роботу під час лабораторних занять. Крім того, наведено контрольні питання та завдання до кожної лабораторної роботи.
Description: Лебідь С. Г. Основи загальної мікробіології : методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / С. Г. Лебідь, Т. Г. Федорович ; Чорном. держ. ун-т імені Петра Могили ; каф. біології та екологічної безпеки. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 76 с. – (Методична серія; Вип. 203).
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/151
ISSN: 1811-492X
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лебідь С. Г. Основи загальної мікробіології.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.