Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/137
Titel: Суїцидологія в соціальній роботі
Sonstige Titel: навчальний посібник
Autoren: Каневський, В. І.
Stichwörter: навчальний посібник
посібник
суїцидологія
суїцид
психологія особистості
суїцидальна поведінка
превентивна робота
превентивна робота соціального працівника
суїцидальні ризики
парасуїцидальна поведіка
самогубство
Erscheinungsdatum: 2014
Herausgeber: ЧДУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Навчальний посібник присвячено актуальній проблемі сучасного суспільства – суїцидальній поведінці й особливостям підготовки та роботи соціального працівника з цією проблемою. Аналізується історія розвитку і сучасний стан суїцидології. Висвітлено соціально-психологічні та особистісні передумови виникнення суїцидальних тенденцій, підходи та методи суїцидальної превенції, інтервенції та поственції. Викладено ряд методик психологічної діагностики суїцидального ризику. Запропоновано авторську концепцію суїцидальної ситуації та класифікацію суїцидальних спроб. Навчальний посібник розраховано на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також на широке коло фахівців у галузі психології, соціальної роботи та соціальної педагогіки.
Beschreibung: Каневський В. І. Суїцидологія в соціальній роботі : навч. посіб. / В. І. Каневський. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 348 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/137
ISBN: 978-966-336-322-6
Enthalten in den Sammlungen:Навчально-методичні видання Навчально-наукового медичного інституту

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Каневський В. І. Суїцидологія в соціальній роботі.pdf6.01 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.