Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/136
Title: Державне управління
Other Titles: навчальний посібник у 3 ч. Ч. 2. Система органів державної влади та місцевого самоврядування України
Authors: Євтушенко, О. Н.
Андріяш, В. І.
Keywords: навчальний посібник
посібник
державне управління
місцеве самоврядування
державна влада
виконавча влада
Issue Date: 2014
Publisher: ЧДУ ім. Петра Могили
Abstract: Навчальний посібник «Державне управління» (Система органів державної влади та місцевого самоврядування України) зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби. У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні проблеми державного управління як самостійної галузі наукового знання. У ньому в єдиній логіці представлено систему органів державної влади та місцевого самоуправління, її конституційні засади, подано характеристику центральних органів влади та їхніх територіальних підрозділів, проаналізовано відносини місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та горизонтальних зв’язків, роль місцевого самоврядування в державному управлінні та необхідність реформування організаційної структури державного управління в Україні. До складу посібника входять також запитання для самоконтролю, матеріали для семінарських занять, тестові завдання, теми рефератів, словник основних термінів і список літератури. Навчальний посібник «Державне управління» (Система органів державної влади та місцевого самоврядування України) призначено для слухачів магістратури Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили зі спеціальності державна служба та місцеве самоврядування, студентів факультету політичних наук, науковців, викладачів, що спеціалізуються в галузі державного управління, державних службовців.
Description: Євтушенко О. Н. Державне управління : навч. посіб. у 3 ч. Ч. 2. Система органів державної влади та місцевого самоврядування України / О. Н. Євтушенко, В. І. Андріяш. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 248 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/136
ISBN: 978-966-336-273-1
978-966-336-317-2
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Євтушенко О. Н. Державне управління. Ч. 2.pdf3.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.