Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/125
Title: Галузеві політики Європейського Союзу
Other Titles: методичні рекомендації з дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба»
Authors: Сорока, С. В.
Keywords: Методична серія
методичні рекомендації
Європейський Союз
самостійна робота студентів
держслужбовці
зовнішня політика України
зарубіжний досвід
Issue Date: 2014
Publisher: ЧДУ ім. Петра Могили
Series/Report no.: Методична серія;випуск 222
Abstract: Методичні рекомендації містять програму дисципліни, плани лекцій і семінарських занять, питання для самостійної роботи магістрантів і підготовки до заліку, модульні та домашні контрольні роботи для проміжного та підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури та словник базових термінів. Призначено для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Description: Сорока С. В. Галузеві політики Європейського Союзу : метод. рек. з дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» / С. В. Сорока. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 64 с. – (Методична серія ; вип. 222).
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/125
ISSN: 1811-492X
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра МогилиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.