Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1059
Titel: 22 червня – 24 лютого: початок війн та історичні аналогії
Autoren: Котляр, Ю. В.
Erscheinungsdatum: 20-Jun-2022
Herausgeber: Petro Mohyla TV
Zusammenfassung: Порівнюючи початкові етапи німецько-радянської війни (1941-1945 рр.) та відповідно – початок російсько-української війни (2022 р.), ми можемо зробити певні висновки про аналогічність подій, що відбувалися на прикладах Києва, Маріуполя, Ленд-лізу та психологічного характеру першого дня війни. Німецько-радянська війна закінчилася повною перемогою над агресором, теж саме відбудеться і в російсько-українській війні. Але війна 2022 р. закінчиться набагато швидше, про що свідчать приклади історичних аналогій та мужність і сила духу наших воїнів.
Beschreibung: Котляр Ю. В. 22 червня – 24 лютого : початок війн та історичні аналогії [Електронний ресурс] / Ю. В. Котляр ; ЧНУ ім. Петра Могили // YouTube. Petro Mohyla TV. Плейлист «Український історичний щит». – Миколаїв, 2022. – 20 черв. – Електрон. відеодані. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=DYsIq5zJMrA&list=PLlRRgZ43NI5G01gNczg8Q5LQWUZXrW3tq&index=6 (дата звернення 24.04.2023). – Назва з екрану.
URI: https://www.youtube.com/watch?v=DYsIq5zJMrA&list=PLlRRgZ43NI5G01gNczg8Q5LQWUZXrW3tq&index=6
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1059
Enthalten in den Sammlungen:Котляр Юрій Вадимович

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Котляр Ю. В. 22 червня – 24 лютого.txt94 BTextÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.