Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1055
Titel: 222 : історія, археологія, «прокляття фараонів»
Autoren: Котляр, Ю. В.
Erscheinungsdatum: 1-Okt-2022
Herausgeber: Petro Mohyla TV
Zusammenfassung: Наближається 222 день (3 жовтня) російсько-української війни 2022 р., і ми поговоримо про певні та непевні взаємозв’язки між різними фактами, які призводили до схожих подій, наприклад, війн світового масштабу. Відкриття гробниць в Долині Царів – Перша світова війна, розкриття гробниці Тамерлана – німецько-радянська війна, розкопки кургану в Новоолександрівці – початок ескалації на російсько-українському кордоні. І як наслідок – російська агресія 24 лютого 2022 р.
Beschreibung: Котляр Ю. В. 222 : історія, археологія, «прокляття фараонів» [Електронний ресурс] / Ю. В. Котляр ; ЧНУ ім. Петра Могили // YouTube. Petro Mohyla TV. Плейлист «Український історичний щит». – Миколаїв, 2022. – 1 жовт. – Електрон. відеодані. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=OFrH_SEOhM8&list=PLlRRgZ43NI5G01gNczg8Q5LQWUZXrW3tq&index=2 (дата звернення 24.04.2023). – Назва з екрану.
URI: https://www.youtube.com/watch?v=OFrH_SEOhM8&list=PLlRRgZ43NI5G01gNczg8Q5LQWUZXrW3tq&index=2
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1055
Enthalten in den Sammlungen:Котляр Юрій Вадимович

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Котляр Ю. В. 222 історія, археологія.txt95 BTextÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.