Вітаємо!

Пропонуємо Вашій увазі Інституційний репозитарій ЧНУ ім. Петра Могили. В зібрання Інституційного репозитарію включені повним текстом: навчальна література (підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації або вказівки); наукова література (монографії, тези доповідей, збірники матеріалів конференцій). Глибина пошуку: 2013-2019 роки. Мета зібрання: систематизація, зберігання та поширення через надання вільного доступу у світовому науково-освітньому просторі інтелектуальних продуктів університетської спільноти.

This is a default installation of DSpace!

It can be extensively configured by installing modified JSPs, and altering the site configuration.